Kontakt

Postadress, telefon & fax:

Karlskrona

Box 48
371 21 Karlskrona
Tfn: 0455-35 93 00
Fax: 0455-35 93 50
Karta Karlskrona

Stockholm

Box 27131
102 52 Stockholm
Tfn: 08-519 549 00
Fax: 08-519 548 94
Karta Stockholm

Faktureringsadress:

Statens maritima museer
FE 94
838 73 Frösön

Besöksadresser:

Vasamuseet

Galärvarvsvägen 14
11521 Stockholm

Sjöhistoriska museet

Djurgårdsbrunnsvägen 24
115 27 Stockholm

Marinmuseum

Stumholmen
371 32 Karlskrona

Kontorslokal 

Linnégatan 64
114 54 Stockholm
(Här finns enheterna för information, utställning, IT, administration och marinarkeologi.)

E-post:

registrator@maritima.se