Nyheter

Statens Maritima Museer

Uppdrag om transporthistoriska samlingarna

20 juni 14:06 2017

Regeringen har gett Statens maritima museer i uppdrag att förbereda inordnandet av Sveriges järnvägsmuseum och de transporthistoriska samlingar som Trafikverket ansvarar för i Statens maritima museer den 1 januari 2018. 

Läs mer
Statens Maritima Museer

Miljonstöd till åtta historiska fartyg

24 maj 09:05 2017

Sjöhistoriska museet fördelar nu 1 miljon kronor till bevarande av kulturhistoriskt värdefulla fartyg. I år får åtta fartyg ta del av stödet. Bland dem finns storslagna segelfartyg, klassiska ångfartyg och charmiga motorfartyg. Intresset för landets k-märkta fartyg är stort – årligen kliver 250 000 ombord.

Läs mer
Marinmuseum

Mötesplats på Marinmuseum - Med bilden till språket!

22 maj 10:05 2017

Ubåtsofficerare och ensamkommande, nyanlända ungdomar möts på Marinmuseum med målarpenslar, blyertspennor och kaffemuggar i sina händer.

Läs mer på Marinmuseum.se
Sjöhistoriska

Svenska Amerika Linien-fest

22 maj 10:05 2017

Den 5 juni är det dags för Svenska Amerika Linien-fest på Sjöhistoriska museet. Välkommen till en helkväll med tidsenlig musik, dans och underhållning. Glamorös middag i Minnehallen. Spela shuffleboard och dansa till Hornsgatan Ramblers.

Läs mer på Sjöhistoriska.se
Vasamuseet

Kvinnorna - alltid närvarande, sällan sedda

22 maj 08:05 2017

Tisdagen den 23 maj öppnar en ny utställning på Vasamuseet: Kvinnorna - alltid närvarande, sällan sedda. Genom fyra kvinnor som fanns kring skeppet Vasa, visar utställningen att kvinnor under 1600-talet hade mer makt och inflytande och större handlingsutrymme än vad till exempel lagtexter och andra rättsdokument antyder.

Utställningen handlar om att 1600-talets kvinnor hade stor betydelse, men i mångt och mycket har försvunnit i vår historieskrivning.

Kvinnorna är en utställning som fördjupar kunskaperna – om historia, 1600-talets samhälle och om Vasa. Här får besökaren upptäcka att vår historia inte alltid ser ut som det vi ofta föreställer oss, lärt oss, säger Lisa Månsson, museichef.

Kvinnorna fanns i princip i alla yrken och på alla arenor – de fattade beslut, var bönder, lärare, smeder, drev affärsverksamheter och så vidare. Men i historieskrivningen ser vi väldigt lite av det. Kvinnorna har försvunnit …

Ett exempel från Vasa är att skeppsbyggmästare Hybertssons hustru Margareta Nilsdotter drev skeppsgården vidare efter makens död 1627 och såg till att Vasa byggdes färdigt. Hon var därmed chef över en av Sveriges största arbetsplatser på den tiden.

– Med Kvinnorna visar Vasamuseet också hur vi går tillbaka till våra samlingar och källmaterial och letar efter nya perspektiv och berättelser. Utställningen är extra intressant eftersom forskarna presenterar nya rön kring arbetet med Vasa, säger Lisa Månsson och fortsätter:

– Det fanns många kvinnor kring Vasa. Nu träder de fram. Det här är ett viktigt steg för att lyfta kvinnorna kring Vasa och låta dem få en mer rättvisande närvaro på museet. På så sätt kan vi visa en sannare bild av skeppet Vasa och hennes samtid.

Se och använd gärna den här korta filmen om utställningen: bit.ly/kvinnornakringvasa

Följ gärna Vasamuseet och utställningen Kvinnorna på Instagram, Facebook och Twitter: #kvinnornakringvasa #vasamuseet

För ytterligare information och bilder, kontakta gärna: Catrin Rising, kommunikatör Telefon: 08-519 558 47, 0731- 43 16 10 E-post: catrin.rising@maritima.se Martina Siegrist Larsson, informatör Telefon: 08-519 548 45 E-post: martina.siegrist.larsson@maritima.se

Läs mer på Vasamuseet.se
Statens Maritima Museer

March for Science

19 april 07:04 2017

Statens maritima museer stödjer March for Science den 22 april – en manifestation för forskning och vetenskap. Lisa Månsson, museichef för Vasamuseet och enhetschef Fredrik Svanberg kommer att gå med i marschen i Stockholm.

Läs mer