Nyheter

Sjöhistoriska

Tändkulehelg

11 september 12:00 2017

Hel helg med tändkuledunk och fartyg och båtar.

Läs mer på Sjöhistoriska.se
Statens Maritima Museer

Gustav II Adolfs berömda flaggskepp hittat på Skeppsholmen

06 september 12:00 2017

Fartygslämningarna som upptäcktes på Skeppsholmen i somras har med stor sannolikhet identifierats som Scepter, ett av Gustav II Adolfs flaggskepp, byggt 1615.

Läs mer
Sjöhistoriska

Sjöhistoriskas höstprogram 2017

01 september 12:00 2017

Sjöhistoriskas program för hösten 2017 ute nu!

Läs mer på Sjöhistoriska.se
Statens Maritima Museer

Nytt nationellt Fritidsbåtsmuseum

19 juli 12:00 2017

Den 1 juli 2017 öppnade det nya nationella Fritidsbåtsmuseet i Härnösand. Här kommer ett flertal båtar ur Sjöhistoriskas samling att kunna visas året runt.

Läs mer
Statens Maritima Museer

Vrak från 1600-talet hittat vid Skeppsholmen

12 juli 12:00 2017

Ett vrak från 1600-talet har hittats vid Skeppsholmen. Det är frågan om ett 30 meter långt örlogsfartyg där några saker förbryllar experterna skriver Sveriges Radio.

Läs mer
Marinmuseum

Äldre originalbåtar gästar Flyghangaren vid Marinmuseum

10 juli 12:00 2017

Originalbåtar ur Sjöhistoriska museets samling visas nu i Flyghangaren vid Marinmuseum i Karlskrona.

Läs mer på Marinmuseum.se
Statens Maritima Museer

Uppdrag om transporthistoriska samlingarna

20 juni 12:00 2017

Regeringen har gett Statens maritima museer i uppdrag att förbereda inordnandet av Sveriges järnvägsmuseum och de transporthistoriska samlingar som Trafikverket ansvarar för i Statens maritima museer den 1 januari 2018. 

Läs mer
Statens Maritima Museer

Miljonstöd till åtta historiska fartyg

24 maj 12:00 2017

Sjöhistoriska museet fördelar nu 1 miljon kronor till bevarande av kulturhistoriskt värdefulla fartyg. I år får åtta fartyg ta del av stödet. Bland dem finns storslagna segelfartyg, klassiska ångfartyg och charmiga motorfartyg. Intresset för landets k-märkta fartyg är stort – årligen kliver 250 000 ombord.

Läs mer
Statens Maritima Museer

Ny sida

24 maj 12:00 2017

Läs mer
Marinmuseum

Mötesplats på Marinmuseum - Med bilden till språket!

22 maj 12:00 2017

Ubåtsofficerare och ensamkommande, nyanlända ungdomar möts på Marinmuseum med målarpenslar, blyertspennor och kaffemuggar i sina händer.

Läs mer på Marinmuseum.se
Sjöhistoriska

Svenska Amerika Linien-fest

22 maj 12:00 2017

Den 5 juni är det dags för Svenska Amerika Linien-fest på Sjöhistoriska museet. Välkommen till en helkväll med tidsenlig musik, dans och underhållning. Glamorös middag i Minnehallen. Spela shuffleboard och dansa till Hornsgatan Ramblers.

Läs mer på Sjöhistoriska.se
Vasamuseet

Kvinnorna - alltid närvarande, sällan sedda

22 maj 12:00 2017

Tisdagen den 23 maj öppnar en ny utställning på Vasamuseet: Kvinnorna - alltid närvarande, sällan sedda. Genom fyra kvinnor som fanns kring skeppet Vasa, visar utställningen att kvinnor under 1600-talet hade mer makt och inflytande och större handlingsutrymme än vad till exempel lagtexter och andra rättsdokument antyder.

Utställningen handlar om att 1600-talets kvinnor hade stor betydelse, men i mångt och mycket har försvunnit i vår historieskrivning.

Kvinnorna är en utställning som fördjupar kunskaperna – om historia, 1600-talets samhälle och om Vasa. Här får besökaren upptäcka att vår historia inte alltid ser ut som det vi ofta föreställer oss, lärt oss, säger Lisa Månsson, museichef.

Kvinnorna fanns i princip i alla yrken och på alla arenor – de fattade beslut, var bönder, lärare, smeder, drev affärsverksamheter och så vidare. Men i historieskrivningen ser vi väldigt lite av det. Kvinnorna har försvunnit …

Ett exempel från Vasa är att skeppsbyggmästare Hybertssons hustru Margareta Nilsdotter drev skeppsgården vidare efter makens död 1627 och såg till att Vasa byggdes färdigt. Hon var därmed chef över en av Sveriges största arbetsplatser på den tiden.

– Med Kvinnorna visar Vasamuseet också hur vi går tillbaka till våra samlingar och källmaterial och letar efter nya perspektiv och berättelser. Utställningen är extra intressant eftersom forskarna presenterar nya rön kring arbetet med Vasa, säger Lisa Månsson och fortsätter:

– Det fanns många kvinnor kring Vasa. Nu träder de fram. Det här är ett viktigt steg för att lyfta kvinnorna kring Vasa och låta dem få en mer rättvisande närvaro på museet. På så sätt kan vi visa en sannare bild av skeppet Vasa och hennes samtid.

Se och använd gärna den här korta filmen om utställningen: bit.ly/kvinnornakringvasa

Följ gärna Vasamuseet och utställningen Kvinnorna på Instagram, Facebook och Twitter: #kvinnornakringvasa #vasamuseet

För ytterligare information och bilder, kontakta gärna: Catrin Rising, kommunikatör Telefon: 08-519 558 47, 0731- 43 16 10 E-post: catrin.rising@maritima.se Martina Siegrist Larsson, informatör Telefon: 08-519 548 45 E-post: martina.siegrist.larsson@maritima.se

Läs mer på Vasamuseet.se