K-märkning av fritidsbåt

Statens maritima museer k-märker fritidsbåtar genom Sjöhistoriska museet. Genom k-märkningen vill vi att de kulturhistoriskt intressanta båtarna ska uppmärksammas. Syftet är att öka kunskapen om dem och att båtarna på så sätt ges bättre förutsättningar att bevaras.

Under tre år har Sjöhistoriska museet k-märkt fritidsbåtar på prov. Nu görs märkningen permanent. Sjöhistoriska har tagit fram ett emaljmärke som ska kunna sättas upp i k-märkta fritidsbåtar. Vi hoppas genom k-märkningen att det generella intresset för äldre båtar ökar.

Frågor

Har du frågor om k-märkning kan du skicka ett meddelande till intendent Fredrik Blomqvist.