collage av museerna Sjöhistoriska, Vasamuseet och Marinmuseum.

Start Maritima

Det här är vi


Statens maritima museer är en statlig myndighet med uppgift att utveckla kunskaperna om och bevara det maritima kulturarvet. Vi driver Marinmuseum, Sjöhistoriska museet och Vasamuseet. Vår verksamhet ska vara en angelägenhet för alla i samhället.

Det här gör vi

Nyheter

Vasamuseet

March for Science

19 april 07:04 2017

Statens maritima museer stödjer March for Science den 22 april – en manifestation för forskning och vetenskap. Lisa Månsson, museichef för Vasamuseet och enhetschef Fredrik Svanberg kommer att gå med i marschen i Stockholm.

Läs mer på Vasamuseet.se
Statens Maritima Museer

March for Science

19 april 07:04 2017

Statens maritima museer stödjer March for Science den 22 april – en manifestation för forskning och vetenskap. Lisa Månsson, museichef för Vasamuseet och enhetschef Fredrik Svanberg kommer att gå med i marschen i Stockholm.

Läs mer
Marinmuseum

Conference call for papers

21 mars 10:03 2017

The Swedish Naval Museum in Karlskrona invites researchers to participate at the conference International Approaches to Naval Cities and Dockyards in October 2017.

Läs mer på Marinmuseum.se
Sjöhistoriska

Seglarskola mitt i Stockholm

15 mars 13:03 2017

Sjöhistoriska arrangerar varje sommar sin populära seglarskola som vänder sig till barn mellan 8 och 14 år.

Läs mer på Sjöhistoriska.se

Våra museer

Vasamuseet är ett av Skandinaviens mest välbesökta museer. Här finns det unikt välbevarade örlogsskeppet Vasa från 1628 i all sin prakt, utsmyckad med hundratals träskulpturer.

Mer om museet

På Sjöhistoriska kan hela familjen upptäcka människans mångtusenåriga historia till sjöss. Här möts dåtid och nutid i utställningar med fokus på handelssjöfart, marinarkeologi och Östersjön.

Mer om museet

Marinmuseum berättar den svenska marinens historia – om stormaktstidens sjöstrider under segel, om kalla krigets epok och om nutiden. Museet finns på Stumholmen i Karlskrona och sträcker sig ut i vattnet mitt i örlogsstaden.

Mer om museet