Start Maritima

Det här är vi


Statens maritima museer är en statlig myndighet med uppgift att utveckla kunskaperna om och bevara det maritima kulturarvet. Vi driver Marinmuseum, Sjöhistoriska museet och Vasamuseet. Vår verksamhet ska vara en angelägenhet för alla i samhället.

Det här gör vi

Nyheter

Vasamuseet

Kvinnorna - alltid närvarande, sällan sedda

22 maj 12:00 2017

Tisdagen den 23 maj öppnar en ny utställning på Vasamuseet: Kvinnorna - alltid närvarande, sällan sedda. Genom fyra kvinnor som fanns kring skeppet Vasa, visar utställningen att kvinnor under 1600-talet hade mer makt och inflytande och större handlingsutrymme än vad till exempel lagtexter och andra rättsdokument antyder.

Utställningen handlar om att 1600-talets kvinnor hade stor betydelse, men i mångt och mycket har försvunnit i vår historieskrivning.

Kvinnorna är en utställning som fördjupar kunskaperna – om historia, 1600-talets samhälle och om Vasa. Här får besökaren upptäcka att vår historia inte alltid ser ut som det vi ofta föreställer oss, lärt oss, säger Lisa Månsson, museichef.

Kvinnorna fanns i princip i alla yrken och på alla arenor – de fattade beslut, var bönder, lärare, smeder, drev affärsverksamheter och så vidare. Men i historieskrivningen ser vi väldigt lite av det. Kvinnorna har försvunnit …

Ett exempel från Vasa är att skeppsbyggmästare Hybertssons hustru Margareta Nilsdotter drev skeppsgården vidare efter makens död 1627 och såg till att Vasa byggdes färdigt. Hon var därmed chef över en av Sveriges största arbetsplatser på den tiden.

– Med Kvinnorna visar Vasamuseet också hur vi går tillbaka till våra samlingar och källmaterial och letar efter nya perspektiv och berättelser. Utställningen är extra intressant eftersom forskarna presenterar nya rön kring arbetet med Vasa, säger Lisa Månsson och fortsätter:

– Det fanns många kvinnor kring Vasa. Nu träder de fram. Det här är ett viktigt steg för att lyfta kvinnorna kring Vasa och låta dem få en mer rättvisande närvaro på museet. På så sätt kan vi visa en sannare bild av skeppet Vasa och hennes samtid.

Se och använd gärna den här korta filmen om utställningen: bit.ly/kvinnornakringvasa

Följ gärna Vasamuseet och utställningen Kvinnorna på Instagram, Facebook och Twitter: #kvinnornakringvasa #vasamuseet

För ytterligare information och bilder, kontakta gärna: Catrin Rising, kommunikatör Telefon: 08-519 558 47, 0731- 43 16 10 E-post: catrin.rising@maritima.se Martina Siegrist Larsson, informatör Telefon: 08-519 548 45 E-post: martina.siegrist.larsson@maritima.se

Läs mer
Marinmuseum

Äldre originalbåtar gästar Flyghangaren vid Marinmuseum

10 juli 12:00 2017

Originalbåtar ur Sjöhistoriska museets samling visas nu i Flyghangaren vid Marinmuseum i Karlskrona.

Läs mer
Sjöhistoriska

Tändkulehelg

11 september 12:00 2017

Hel helg med tändkuledunk och fartyg och båtar.

Läs mer
Statens Maritima Museer

Gustav II Adolfs berömda flaggskepp hittat på Skeppsholmen

06 september 12:00 2017

Fartygslämningarna som upptäcktes på Skeppsholmen i somras har med stor sannolikhet identifierats som Scepter, ett av Gustav II Adolfs flaggskepp, byggt 1615.

Läs mer

Våra museer

Vasamuseet är ett av Skandinaviens mest välbesökta museer. Här finns det unikt välbevarade örlogsskeppet Vasa från 1628 i all sin prakt, utsmyckad med hundratals träskulpturer.

Mer om museet

På Sjöhistoriska kan hela familjen upptäcka människans mångtusenåriga historia till sjöss. Här möts dåtid och nutid i utställningar med fokus på handelssjöfart, marinarkeologi och Östersjön.

Mer om museet

Marinmuseum berättar den svenska marinens historia – om stormaktstidens sjöstrider under segel, om kalla krigets epok och om nutiden. Museet finns på Stumholmen i Karlskrona och sträcker sig ut i vattnet mitt i örlogsstaden.

Mer om museet