Ett collage av bilder på personer i olika arbetsmiljöer.

På Statens maritima museer arbetar cirka 210 tillsvidareanställda. Vi arbetar i en kreativ miljö och de anställda representerar ett brett spektra av professioner.

Här finns allt från intendenter och forskare, till marinarkeologer, butikspersonal, tekniker, riggare, vaktmästare, bibliotekarier, fotografer, pedagoger, ekonomer, guider, administratörer, informatörer, konservatorer, historiker, modellbyggare, IT-personal och säkerhetsexperter. För att driva och utveckla våra museer och verksamheter behövs helt enkelt de flesta yrkeskategorier.

Vi erbjuder stimulerande arbeten med goda möjligheter till kompetensutveckling. Som statlig arbetsgivare har våra anställda dessutom flera förmåner, som till exempel:

  • flextid,
  • generösa semestervillkor,
  • friskvårdsbidrag,
  • ersättning för läkemedel,
  • extra föräldrapenningstillägg
  • extra ersättning om man blir sjuk.

Vision och värderingar 

På Statens maritima museer har alla anställda tillsammans tagit fram en vision och en gemensam värdegrund för myndigheten. 

Vision 2025

Statens maritima museer (SMM) arbetar med det maritima och transporthistoriska kulturarvet för att vidga människors världsbild, för att bidra till ett öppet, inkluderande och demokratiskt samhälle.

I kontakt med SMM får man kunskap och nya insikter som bidrar till atse världen i ett nytt ljus. Genom vårt arbete på olika platser runt om i Sverige och i världen får man oförglömliga upplevelser av utställningar och möten med andra människor. Tillsammans bidrar vi till delaktighet i hela landet, vilket stärker demokrati och gemenskap. Genom vårt engagemang är vi en attraktiv arbetsplats som lockar och utvecklar de bäste ledarna och medarbetarna.

Vi vill arbeta utifrån grundvärderingen SMM Vågar. Vi vågar ta ställning, utmana och påverka, både internt och utåt gentemot besökare och samarbetspartners.

På SMM arbetar vi i samverkan och strävar efter att det ska finnas en delaktighet i verksamhetens utveckling. Vi strävar också efter att ha en så bred personalsammansättning som möjligt och vi ser mångfald som en tillgång. Har du rätt kompetens är du intressant för oss oavsett kön och könsidentitet, ålder, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, tro och religion eller funktionsnedsättning.