Marinarkeolog dyker i klart vatten.

Har du hittat ett vrak och behöver experthjälp? Vi har marinarkeologisk expertis.

Vi bedriver forsknings- och bevarandeprojekt inom området arkeologi och är remissinstans för frågor som gäller kulturmiljövård under vatten.

Mer information om vårt marinarkeologiska arbete hittar du på Sjöhistoriska museets webbplats, där du bland annat kan följa marinarkeologernas blogg.

Konsulttjänster

Statens maritima museer erbjuder konsulttjänster inom marinarkeologi. Kontakta oss vid projektering och fysisk planering på land eller under vatten.

Våra marinarkeologer har en bred kompetens inom marinarkeologi och arkeologi. Verksamheten är främst inriktad på skeppsvrak och lämningar som finns under vatten, men undersökningar genomförs också på land.

Vi erbjuder olika slags marinarkeologiska tjänster:

  • bedömningar av risken att skada fornlämningar vid markarbeten
  • kulturhistoriska underlag till miljökonsekvensbeskrivningar
  • remissvar
  • arkeologisk prospektering
  • arkeologiska undersökningar enligt kulturminneslagen

Frågor?

Kontakta våra marinarkeloger (extern webbplats)