ICMM:s nittonde kongress

14 juni 2019 15:06

 

Den 15-20 september 2019 arrangerar Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM) tillsammans med Ålands sjöfartsmuseum ICMM:s kongress.

International Congress of Maritime Museums (ICMM) är en organisation som arbetar med att representera och stödja sina medlemmar, maritima museer över hela världen, i gemensamma frågor. Genom bland annat sina kongresser och konferenser bildar de ett starkt nätverk av maritima museer.

Kongressen hålls vartannat år och är i första hand för de maritima museernas ledningar. Denna nittonde gång arrangeras den av SMTM tillsammans med Ålands sjöfartsmuseum och hålls i Stockholm och Mariehamn på Åland.

- Jag är glad och stolt över att vi får arrangera kongressen tillsammans med Ålands sjöfartsmuseum. Den är en viktig mötesplats för världens maritima museer där vi har möjlighet att lära oss av varandra och diskutera gemensamma och viktiga frågor, säger överintendent Leif Grundberg.