Barn i ring som tillsammans knyter ett snöre.

Statens maritima museer är en statlig myndighet under kulturdepartementet. Vi driver Vasamuseet och Sjöhistoriska museet i Stockholm samt Marinmuseum i Karlskrona.

Med utgångspunkt i mångfald, hållbarhet och tillgänglighet i hela landet arbetar vi med det maritima kulturarvet för att vidga din världsbild. Vi bedriver publikt arbete, kunskapsutveckling och samlingsförvaltning för ett öppet, inkluderande och demokratiskt samhälle.