På Statens maritima museer värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Här förklarar vi hur vi samlar in och använder din personliga information. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in och hanterar den information vi sparar om dig. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Den här informationen omfattar inte den behandling av personuppgifter som sker inom Statans maritima museers rent administrativa verksamhet.

Statens maritima museer är en statlig myndighet. Det innebär att uppgifter som skickas till oss blir allmänna handlingar, som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Personuppgiftsansvar

Statens maritima museer (org. nr 202100-1132) är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som myndigheten utför. Exemplevis behandlar myndigheten personuppgifter i myndighetens ärendehantering, vid hantering av frågor och service, bokning och köp av tjänster.

Kontakt vid frågor om dataskydd

Har du frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter kan du kontakta vårt Dataskyddsombud genom att mejla till: