Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss:

Statens maritima museer
Box 27131
102 52 Stockholm
Telefon: 08-519 549 00
E-post: dataskyddsombud@maritima.se

Om du inte är nöjd med det svar du får från oss har du rätt att lämna ett klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.