Integritetsskyddsmyndigheten (fd Datainspektionen) är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som anser att ett företag/organisation/myndighet hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.