Den 15-20 september 2019 hålls ICMM:s kongress i Stockholm och i Mariehamn på Åland. Arrangörer är Statens maritima och transporthistoriska museer och Ålands sjöfartsmuseum. 

International Congress of Maritime Museums (ICMM) är en organisation som arbetar med att representera och stödja sina medlemmar, maritima museer över hela världen, i gemensamma frågor. Genom att samla medarbetare från maritima museer runt om i världen till kongress och konferenser bildar de ett starkt nätverk av maritima museer och människor.

Kongressen, som hålls vartannat år, är öppen för medarbetare vid maritima museer som är medlemmar i ICMM.