Vi tar inte emot spontana jobbansökningar och CV:n. Lediga tjänster hittar du här: 

Organisationsnummer

202100-1132

E-post

Postadress, telefon & fax

Karlskrona

Statens maritima museer
Box 48
371 21 Karlskrona
Telefon växel: 0455-35 93 00
E-post: registrator@maritima.se
Fax: 0455-35 93 50

Stockholm

Statens maritima museer
Box 27131
102 52 Stockholm
Telefon växel: 08-519 549 00
E-post: registrator@maritima.se
Fax: 08-519 548 94 

Gävle

Statens maritima museer
Box 407
801 05 GÄVLE
Telefon växel: 026-455 14 50
E-post: registrator@maritima.se
Fax: 08-519 548 94 

Överintendent: Leif Grundberg

E-post till personal enligt principen fornamn.efternamn@maritima.se

Besöksadresser

Marinmuseum

Stumholmen
371 32 Karlskrona

Sjöhistoriska museet

Djurgårdsbrunnsvägen 24
115 27 Stockholm

Vasamuseet

Galärvarvsvägen 14
11521 Stockholm

Järnvägsmuseet

Rälsgatan 1
802 91 Gävle

Obs! Museet är stängt för renovering. Öppnar åter 2020.

Kontorslokal 

Linnégatan 64
114 54 Stockholm
(Här finns enheterna för IT, fastighet och säkerhet, kommunikation, utställning, administration och marinarkeologi.)

Leveransadresser för bud/godsmottagning

Marinmuseum:
Baksidan, Stumholmen, Karlskrona

Sjöhistoriska museet:
Baksidan, Djurgårdsbrunnsvägen 24, Stockholm

Vasamuseet:
Djurgårdsvägen 36, Stockholm

Järnvägsmuseet: 
Rälsgatan 1, Gävle

Fakturaadress

Statens maritima museer
FE 94
838 73 Frösön

Ta del av allmänna handlingar

Du kan alltid begära att få ta del av allmänna handlingar. När du begär ut allmänna handlingar prövar myndigheten om uppgifterna är offentliga. Den som begär ut en allmän handling som är offentlig, det vill säga som inte skyddas av sekretess, har en grundskyddad rättighet att få vara anonym och behöver heller inte uppge syftet med sin begäran. Uppgifter som är offentliga ska lämnas ut utan efterforskning. Om uppgifterna inte kan lämnas ut p g a sekretess får Statens maritima museer fråga vem som begär uppgifterna och i vilket syfte de ska användas. Kontakt myndighetens registrator för att begära ut en allmän handling. Registratorn nås via registrator@maritima.se eller telefon 08-519 548 78.