Vasamuseet, Sjöhistoriska och Marinmuseum är sedan 2009 miljöcertifierade enligt den frivilliga och internationella standarden ISO 14001.

I vårt uppdrag ingår att bevara det maritima kulturarvet genom att bland annat aktivt samverka med andra myndigheter och institutioner i frågor som rör kulturmiljövård. För att ha möjlighet att fortsätta med detta arbete framöver ser SMM som naturligt att även verka för långsiktig hållbarhet. Alla anställda arbetar aktivt med frågan både i beslut och i praktiskt arbete.

Som besökare ser du att vi har en återvinningsstation – så att du enkelt kan sortera ditt skräp. Våra restaurang erbjuder också ekologiska råvaror, men allt vårt arbete märker du inte som besökare. Som att vi dricker miljömärkt kaffe på kontoret, eller att vi försöker köra mindre bil och åka på färre flygresor är också en del av våra mål. Vi använder också miljövänligt papper i våra broschyrer. Dessutom försöker vi begränsa hur mycket kemikalier vi använder – till exempel i vårt arbete med att konservera skeppet Vasa. Alla detta är en del av vårt arbete för en bättre miljö. Nedan finns en länk till våra mål för arbetet.

Hållbara mål (pdf)

Kontakt

Kristin Mizser, miljö- och hållbarhetsstrateg, 0455-35 93 19