Statens maritima museer leds av överintendent Leif Grundberg.

E-post till personalen enligt principen fornamn.efternamn@maritima.se

Staben

Stabschef: Stefan Lundblad
Staben är överintendentens stödfunktion, dels i praktiska frågor, dels i strategisk planering eller i ärenden av principiell vikt.

Avdelningen Form & innehåll

Avdelningschef: Sophie Nyman
Ansvarar för enheterna Kulturarv, Samling Marinmuseum, Samling Sjöhistoriska, Samling Vasamuseet, Utställning

Avdelningen Kommunikation & stöd

Avdelningschef: Linda Norberg
Ansvarar för enheterna Kommunikation, IT, Fastighet & säkerhet, Ekonomi, HR

Sjöhistoriska museet

Museichef: Hans-Lennart Ohlsson 
Driver Sjöhistoriska museet och arbetar med ämnen som marinarkeologi och kulturmiljövård.

Vasamuseet

Museichef: Lisa Månsson
Driver Vasamuseet och arbetar med forskning och bevarandearbete kring Vasa.

Marinmuseum

Museichef: Ingrid Hall-Roth
Driver Marinmuseum och arbetar med forskning kring den svenska marinens historia.