Presskontakter:

E-post till kontakter enligt principen fornamn.efternamn@maritima.se

Kommunikationschef:

Sofie Aspelin
Tel: 08-519 558 25

Vasamuseet

Martina Siegrist Larsson
Informatör
Tel: 08-519 548 45

Sjöhistoriska museet

Kristoffer Henrysson
Redaktör
Tel:  08-519 549 32

Marinmuseum

Hanna Marcolin
Informationsansvarig
Tel: 0455-35 93 53