Närbild på ankare.

Statens maritima museer ansvarar för statliga museer med maritim och transporthistorisk inriktning. Museerna är Marinmuseum i Karlskrona, Sjöhistoriska museet och Vasamuseet i Stockholm och Järnvägsmuseet i Gävle. 

Statens maritima museer har till uppgift att bevara, utveckla samt bygga upp kunskaperna om det maritima och transporthistoriska kulturarvet. Myndigheten verkar för att dess verksamhet ska vara en angelägenhet för alla människor i samhället. 

Regeringen beslutar vilken inriktning arbetet ska ha och vi får våra instruktioner och regleringsbrev via kulturdepartementet. Instruktionen ingår i Svensk författningssamling som innehåller gällande lagar och förordningar. Regleringsbrevet styr den årliga verksamheten.

Vår vision

Statens maritima museer (SMM) arbetar med det maritima och transporthistoriska kulturarvet för att vidga människors världsbild, för att bidra till ett öppet, inkluderande och demokratiskt samhälle.

I kontakt med SMM får man kunskap och nya insikter som bidrar till atse världen i ett nytt ljus. Genom vårt arbete på olika platser runt om i Sverige och i världen får man oförglömliga upplevelser av utställningar och möten med andra människor. Tillsammans bidrar vi till delaktighet i hela landet, vilket stärker demokrati och gemenskap. Genom vårt engagemang är vi en attraktiv arbetsplats som lockar och utvecklar de bäste ledarna och medarbetarna.

Vi vill arbeta utifrån grundvärderingen SMM Vågar. Vi vågar ta ställning, utmana och påverka, både internt och utåt gentemot besökare och samarbetspartners.

Vision 2025