Av regleringsbrevet framgår bland annat myndighetens mål och återrapporteringskrav, finansiering och utbetalningsplan.

Regleringsbrev 2018 (extern länk)