Av regleringsbrevet framgår bland annat myndighetens mål och återrapporteringskrav, finansiering och utbetalningsplan.

Regleringsbrev 2017 (extern länk)