Av regleringsbrevet framgår bland annat myndighetens mål och återrapporteringskrav, finansiering och utbetalningsplan.