Statens maritima museers policy vad gäller personuppgifter.

Statens maritima museer är en statlig myndighet. Detta innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar, som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Statens maritima museer är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats.

Statens maritima museer behandlar personuppgifter i liten utsträckning. Oavsett detta har du rätt att begära information hos Statens maritima museer om de personuppgifter som berör dig och som vi behandlar. Om du vill ha sådan information, ska du skicka en undertecknad begäran till oss. Begäran kan enligt personuppgiftslagen (PuL) inte skickas med e-post.

För att skydda din personliga information kommer all Statens maritima museers lagring av information att skyddas med ändamålsenlig säkerhetsteknik.

  • Personuppgifter som lämnas i samband med beställningar av publikationer och prenumerationer sparas så länge som behövs för att expediera beställningar.
  • Personuppgifter som lämnas i samband med anmälningar till seminarier och konferenser sparas bara så länge det krävs för administrationen.
  • Personuppgifter som lämnas vid intresseanmälning till arbete sparas i ett år.
  • Personuppgifter som lämnas vid jobbansökan sparas bara så länge det krävs för administrationen.

Statens maritima museer databehandlar endast enkätsvar efter medgivande från den svarande. Personuppgifter som lämnas vid enkätsvar sparas bara så länge det krävs för bearbetningen av materialet.

Den 25 maj 2018 ersätts PuL av Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679.

Har du funderingar eller frågor kring behandlingen av personuppgifter?
Kontakta vårt PuL-ombud: