Det finns ett stort intresse för marinarkeologi och skeppsvrak. Statens maritima museer satsar därför stort och planerar för ett nytt museum om Östersjöns världsunika kulturarv. Museet ska ligga i anslutning till Vasamuseet på Djurgården i Stockholm, och planeras att öppna 2020. Ett museum som ska bevara och sprida kunskap om kulturarvet i Östersjön samt ta vrakens berättelser till ytan!

Statens maritima museer har lång erfarenhet och kunskap inom området marinarkeologi. Med hjälp fynd och ny digital teknik ska vi visa och berätta om de vrak som finns på Östersjöns botten och de människor som haft havet som levebröd, sjöväg, slagfält – och grav. I samarbete med länderna runt Östersjön vill vi berätta om vår gemensamma historia.

Världsunikt

På Östersjöns botten vilar ett omfattande antal skeppsvrak som bevarats i århundraden med skroven mer eller mindre hela. Detta beror på att skeppsmask och andra tränedbrytande organismer inte trivs i det bräckta vattnet. De senaste åren har flera fynd från 1600–1700-talen gjorts i Östersjön, och nyligen har även väsentligt äldre skepp hittats från 1300- och 1500-talen.

Förutom träskeppen finns andra enastående lämningar – från stenåldersboplatser som är många tusen år gamla till fartyg som havererat under senare tid.

Projekt Östersjöns skatter

Östersjöns skatter heter Statens maritima museers projekt som planerar för det nya museet.