Det finns ett stort intresse för marinarkeologi och skeppsvrak. På Östersjöns botten vilar ett omfattande antal skeppsvrak som bevarats i århundraden med skroven mer eller mindre hela. Statens maritima och transporthistoriska museer satsar därför stort och planerar för ett nytt museum om Östersjöns världsunika kulturarv. Museet ska ligga i anslutning till Vasamuseet på Djurgården i Stockholm, och planeras att öppna 2020. 

Statens maritima och transporthistoriska museer har lång erfarenhet och kunskap inom området marinarkeologi. Med vrak och andra fynd som utgångspunkt vill vi berätta om de människor som haft havet som levebröd, sjöväg, slagfält – och grav. Om Östersjöns gemensamma historia och hur havet binder samman länder.

Världsunikt

Att vraken är så välbevarade beror på att skeppsmask och andra tränedbrytande organismer inte trivs i det bräckta vattnet. De senaste åren har flera fynd från 1600–1700-talen gjorts i Östersjön, och nyligen har även väsentligt äldre skepp hittats från 1300- och 1500-talen.

Förutom träskeppen finns andra enastående lämningar från stenåldersboplatser – som är många tusen år gamla – till fartyg som havererat under senare tid.

Vrak – Museum of Wrecks

Museet ska bevara och sprida kunskap om kulturarvet i Östersjön – och ta vrakens berättelser till ytan. Utställningarna och museet är en av flera kanaler som kommer att berätta om Östersjöns historia utifrån de världsunika vraken. 

Statens maritima och transporthistoriska museer har dessutom dykande marinarkeologer som ständigt upptäcker nya vrak och andra lämningar.