Marinarkeologer studerar mänskliga lämningar genom att dyka ner och undersöka dem. Men marinarkeologi är så mycket mer än vrak.

Under vattnet hittar de allt från boplatser, försvarsanläggningar, bryggor, u-båtar och flygplan. Lämningarna dokumenteras av dykande marinarkeologer och med tekniska hjälpmedel från en båt.

Därefter tolkar de materialet och försöker skapa en bild av själva föremålen och i vilket historiskt sammanhang de funnits.

Statens maritima och transporthistoriska museer har anställda marinarkeologer som gör marinarkeologiska undersökningar i hela Sverige. De dyker i både sjöar och hav, ofta när nya hamnar, broar och annan sjönära bebyggelse ska byggas.

Marinarkeologens arbete

Läs mer på Sjöhistoriskas webbplats