Skiss, exteriör vid Båthall 2, Galärvarvet.

Statens maritima och transporthistoriska museer har lång erfarenhet och kunskap om marinarkeologi genom Sjöhistoriska museet och Vasamuseet. Därför planerar vi nu för ett nytt museum om Östersjöns världsunika kulturarv. Här får du veta mer om vad denna satsning innebär.

Vad betyder marinarkeologi?

En vetenskap som studerar människan och samhället utifrån arkeologiska lämningar belägna under vatten eller i anknytning till vatten.

Vad vill ni göra?

Målet är att skapa ett marinarkeologiskt museum som bidrar till att utforska, bevara och tillgängliggöra det maritima kulturarv som finns dolt under Östersjöns yta.

Museet vill ge besökarna en äkta och mänsklig upplevelse som berör och ger upphov till kunskap och engagemang.

Vad är så speciellt med Östersjön?

Östersjöns speciella miljö och historia innebär att området har en stor mängd unika välbevarade vrak och andra lämningar från olika tidsperioder. Denna för allmänheten okända värld ska nu presenteras.

Behövs det ytterligare ett maritimt museum inom Statens maritima och transporthistoriska museer?

Museet om Östersjöns kulturarv blir ett komplement till systermuseerna och kommer med spännande fynd och intressanta berättelser vidga vår världsbild och öka förståelsen för vår gemensamma marin- och transporthistoria. 

Museet ska på ett nytt sätt berätta om ett bortglömt och världsunikt kulturarv. Nya vrakfynd får stor uppmärksamhet i såväl media som hos allmänheten, vilket gör att ett museum med detta fokus har förutsättningar att väcka intresse och dra en stor publik.

Varför ska museet ligga på Djurgården i Stockholm?

Marinarkeologins mest kända skepp Vasa visas på det närbelägna Vasamuseet.

Museet byggs i Båthall 2 på Galärvarvet med koppling till både Vasamuseet och områdets maritima historia och utvecklingsmöjligheter. Djurgården har femton miljoner besökare per år från Sverige och världen, vilket gör detta till en bra plats för ett nytt museum.

Hur är museets koppling till Östersjön?

Östersjönationernas historieskrivning har ofta glömt att betrakta havet som en helhet. I den mån havet har uppmärksammats har det varit som en transportsträcka för krigståg och handelsutbyten. Detta kulturarv är gemensamt för, och berör cirka 90 miljoner människor i länderna runt Östersjön.

Museet ska genom att skildra ett helt havs historia öka förståelsen för vad som förenar och separerar människor genom tiderna och i framtiden.

Museet kommer att kunna berätta om ländernas historia under olika tidsepoker, om konflikter – och sammanhållning – med kopplingar till de Globala målen och Agenda 2030.

Vad kan vi lära oss från gamla vrak?

Vattnet, hav, sjöar, åar var långt tillbaka viktiga färdvägar. Östersjön är ett av världens mest trafikerade hav. Skepp och fartyg som förlist ligger som tidskapslar på botten. Vraken i Östersjön hör också till de mest välbevarade i världen, de kan berätta om allt från stora historiska skeden till mänskliga berättelser och hur båtar byggts och vilka föremål som funnits under olika tider.

Hur kommer ni begränsa innehåll, tid, rum?

Den geografiska begränsningen är Östersjön och alla lämningar efter människan som finns under dess yta. Tidsmässigt sträcker sig historien från stenåldern fram till idag.

Hur ska ni visa vraken som ligger på Östersjöns botten?

Besökarna kommer tack vare nytänkande lösningar kunna ta del av historiska och dramatiska berättelser från vrak och andra fynd på Östersjöns botten. Vi använder analoga och digitala verktyg för att lyfta fram mänskliga berättelser. Besökarna får en djupdykning till Östersjöns hemligheter.