Foto: Mikael Fredholm, Statens maritima och transporthistoriska museer

Ända sedan istiden tog slut för ungefär 10 000 år sedan, har det bott människor vid Östersjöns stränder. Människor som rest med båtar, fiskat, jagat och krigat. Under havsytan finns spåren kvar. Där finns vrak och andra lämningar bevarade. Det är ett kulturarv – ett minne av vår historia – som vi delar med alla människor runt Östersjön.

Unik historia väntar på botten. Ingen annanstans i världen finns så många välbevarade trävrak som i Östersjön. Hittills känner man till cirka 20 000 vrak efter skepp eller mindre båtar. Men alla vrak är inte upptäckta ännu. Arkeologerna tror att det kan finnas fler än 100 000! Det gör att Östersjön kan liknas vid ett museum under vatten.

Läs mer om vrak i Östersjön på Sjöhistoriskas webbplats