Vägarnas historia – från vikingatiden och framåt. Här kan kan bland annat läsa om vinterhåghållningens historia, om milstolpar och om väghållningsstenar.