Verksamheten

Statens maritima och transporthistoriska museer samlar in och bygger upp kunskaper om olika delar av det maritima och det transporthistoriska kulturarvet.

Kunskaperna delar vi gärna med oss av genom nätverk, forumträffar, publikationer och våra öppna museisamlingar. Vi är också med och utvecklar nya metoder och koncept för hur maritima och transporthistoriska miljöer, lämningar och samlingar kan utvecklas, bevaras och brukas.