Collage av foton och föremål.

I Statens maritima museers verksamhet är tillgänglighet och bevarande några av de främsta ledorden.

Vi verkar för ett levande maritimt kulturarv som ständigt utvecklas och synliggörs. Digitala resurser och tekniker är viktiga verktyg för det. Därför arbetar vi för att det maritima kulturarvet ska vara digitaliserat, tillgängligt och användbart för alla samt av hög kvalitet.

Plan för Statens maritima museers digitaliseringsverksamhet tar sin utgångpunkt i de styrdokument som anger vårt uppdrag och styr vårt arbete: instruktion, regleringsbrev och verksamhetsvision. Ett viktigt dokument för planen är myndighetens digitala strategi, Digital strategi för SMM 2020, med en vision om att vi genom digitala lösningar sätter besökaren/brukaren i centrum och gör det digitala kulturarvet tillgängligt, inspirerande och angeläget för fler. Planen förhåller sig även till den nationella strategin Digit@lt kulturarv, Riksarkivets rekommendationer och PSI-direktivet.

Plan för digitaliseringsverksamheten

Strategidokument