Statens maritima museer (SMM) har som uppdrag att tillgängliggöra det maritima kulturarvet vilket vi gör genom flera olika digitala plattformar. Information som framställs eller samlas in av myndigheten kan också ha användningsområden utanför vår verksamhet.

I enlighet med lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (PSI-lagen) finns här en sammanställning av de öppna data som vi erbjuder.

SMM följer arbetet med att ta fram riktlinjer för hur myndigheter ska presentera sina öppna data. 

Museisamlingar och myndighetsfotografier - DigitaltMuseum

Myndighetens museer (Marinmuseum, Sjöhistoriska museet och Vasamuseet) har omfattande samlingar av föremål, fotografier och arkivalier. Dessa finns tillgängliga på www.DigitaltMuseum.se (extern webbplats)

Här finns också myndighetens egna fotografier både av föremål och av verksamheten. Myndighetens egna bilder är lagda under fri licens (cc-by-sa) och metadatan som CC0. DigitaltMuseum har ett öppet API som kan hämta data via XML och JSON.

www.digitaltmuseum.se (extern webbplats)

Museisamlingar och myndighetsefotografier – K-samsök 

Från DigitaltMuseum levererar SMM också sina samlingsdata till K-samsök. Här länkas kulturarv från många svenska museer och kulturarvsinstitutioner. K-samsök har ett öppet API, metadatan är märkt med CC0 och SMM:s egna bilder ligger under fri licens (cc-by-sa).

http://www.ksamsok.se/ (extern webbplats)

Marinarkeologiskt register

Uppgifter kring vrak och andra maritima lämningar, samt förlisningar finns fritt tillgängligt via Riksantikvarieämbetets tjänst FMIS. Inloggning för yrkesanvändare krävs för åtkomst. Metadatan är märkt med CC0.

http://www.raa.se/hitta-information/fornsok-fmis/ (extern webbplats)

Maritim terminologi och auktoriteter – KulturNav

I KulturNav publicerar SMM i samarbete med åtta andra kulturarvsinstitutioner maritima termer och auktoriteter som länkad öppen data (LOD) med öppet API. Metadata är märkt med CC0:

  • Fartyg
  • Fartygstyper
  • Namngivna fartygstyper
  • Personer verksamma inom fartygs- och båtbyggeri
  • Rederier
  • Serietillverkade fartyg
  • Svenska marinens klasser för örlogsfartyg
  • Varv

http://kulturnav.org/project/maritimt-kulturarv (extern webbplats)