Fartyg & båtar

Har du en intressant båt? Vi gör kulturhistoriska bedömningar och fördelar bidrag. I vårt uppdrag ingår att bygga upp kunskaper om det maritima kulturarvet. Vi arbetar för att bevara kulturhistoriskt värdefulla fartyg. Rådgivning och att skapa nätverk är också en del av vårt arbete.

På Sjöhistoriska museets webbplats hittar du mer information om hur vi arbetar med att uppmärksamma och stödja bevarandet av kulturhistoriskt intressanta fartyg och båtar.