Statens maritima och transporthistoriska museer k-märker fritidsbåtar genom Sjöhistoriska museet. Genom k-märkningen vill vi att de kulturhistoriskt intressanta båtarna ska uppmärksammas. Syftet är att öka kunskapen om dem och att båtarna på så sätt ges bättre förutsättningar att bevaras.

Sedan 2009 har Sjöhistoriska museet k-märkt fritidsbåtar. Ett av syftena med k-märkningen är att framhålla hur mycket tid, pengar och arbete som människor lägger ned på detta privatägda kulturarv. Vi hoppas genom k-märkningen att det generella intresset för äldre båtar ska öka.

Frågor

Har du frågor om k-märkning kan du skicka ett meddelande till intendent Fredrik Blomqvist.