På våra tre museer, Sjöhistoriska museet, Marinmuseum och Vasamuseet, finns omfattande föremålssamlingar, arkiv och bibliotek.

Bibliotek

Arkiv

  • Marinuseums arkiv: över 4 000 ritningar, kartor och sjökort och andra handlingar med anknytning till örlogshistorien.
  • Sjöhistoriska museets arkiv: material från varv med ritningar av fartyg och fritidsbåtar, personarkiv, konst, brev och dagböcker samt marinarkeologiska dokumentationer. Här finns drygt 42 000 ritningar och sjökort.
  • Sjöhistoriska museets fotoarkiv
  • Marinmuseums bildarkiv
    Tillsammans innehåller de två fotoarkiven nästan en miljon fotografier. Fotografierna kommer från förvärvade samlingar och från museernas egna dokumentationer.

Föremålssamlingar

  • Vasamuseets föremålssamling: bland annat drygt 30 000 lösa fynd som påträffades under bärgningen av skeppet.
  • Marinmuseums föremålssamlingar: speglar den svenska marinens historia från stormaktstid och fram till nutid med cirka 55 000 föremål.
  • Sjöhistoriska museets föremålssamlingar: innehåller cirka 50 000  föremål som berättar om både civil och militär sjöfart genom tiderna.

Digitala databaser

Fem av våra samlingar finns tillgängliga i digitala databaser : Vasaföremål, Vasaritningar, samt föremål, foton och ritningar från Sjöhistoriska museet och Marinmuseum. Du kan själva söka i våra samlingar på DigitaltMuseum.

Fornsök

Sjöhistoriska museets och Sjöfartsverkets maritima informationssystem (SjöMIS) med uppgifter om bland annat vrak och fartygsförlisningar har slagits ihop med Riksantikvarieämbetets Fornsök. Det innebär att alla Sveriges fornlämningar på land och under vatten nu finns sökbara via webben.