De transporthistoriska samlingarna består av Järnvägsmuseet i Gävle med järnvägshistoriska samlingen, en väghistorisk samling i Kjula och en flyghistorisk samling på Arlanda. Samlingarna förvaltades tidigare av Trafikverket, men från och med 1 januari 2018 ingår de transporthistoriska samlingarna i Statens maritima och transporthistoriska museer.